Trò chơi trực tuyến | chơi bài trực tuyến

Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ kỹ năng nghề bậc 2; Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia ngày 21-23/11/2020