Trò chơi trực tuyến | chơi bài trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ III năm 2023 nghề Công nghệ thông tin (UDPM)- Bậc 2,3