Trò chơi trực tuyến | chơi bài trực tuyến

Kết thúc kiểm định đánh giá Chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn

   Từ ngày 14/11/2023 – đến 18/11/2023 đoàn khảo sát đánh giá CTĐT nghề Quản trị khách sạn tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng chính thức khai mạc và tiến hành đánh giá. Theo quyết định của Viện  Đào tạo và phát triển nhân lực, thành viên đoàn khảo sát gồm: GS. TS Đỗ Đức Lưu - Trưởng đoàn đánh giá ngoài, ông Vũ Hữu Tín - Thư ký đoàn, ông Trần Ngọc Huân - Ủy viên đoàn.

Toàn cảnh chương trình bế mạc

   Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công tâm đoàn đã kiểm tra đánh giá đầy đủ, khách quan báo cáo tự đánh giá và hồ sơ minh chứng do Nhà trường cung cấp. Để thẩm định báo cáo của Nhà trường, đoàn đã tiến hành các nghiệp vụ khảo sát thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, dự giờ, phòng vấn cán bộ giáo viên, sinh viên, cựu sinh viên, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch dịch vụ đang hợp tác đào tạo song hành với Nhà trường... Đồng thời theo yêu cầu của đoàn, Nhà trường đã cung cấp đầy đủ minh chứng bổ sung nhằm làm sáng tỏ hơn báo cáo.

GS. TS Đỗ Đức Lưu – Trưởng đoàn đánh giá đã chia sẻ

   Tại buổi bế mạc kết thúc đánh giá, GS. TS Đỗ Đức Lưu – Trưởng đoàn đánh giá đã chia sẻ: Đoàn đánh cao khi được chứng kiến quá trình hợp tác của Nhà trường và các doanh nghiệp du lịch dịch vụ để phối hợp đào tạo, thực tập, bố trí việc làm cho sinh viên cũng như những hỗ trợ khác cho HSSV, coi đây như một mô hình tiêu biểu trong hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

Ông: Phạm Văn Long- Hiệu trưởng phát biểu

   Hiệu trưởng Phạm Văn Long chia sẻ: Qua đánh giá CTĐT nghề Quản trị khách sạn được hoàn thiện, CBGV có thêm bài học mới, kinh nghiệm mới để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trước Nhà trường và tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đào tạo và công tác quản lý. Đây là động lực và niềm tin cho đội ngũ CBGV tiếp tục phát huy những ưu điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá ngoài cũng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm được được lãnh đạo Nhà trường cam kết trước Bộ trưởng.

   Hiệu trưởng cảm ơn chân thành tới các thành viên đoàn đánh giá; trân trọng cảm ơn những đóng góp của CBGV Nhà trường và Khoa Quản trị khách sạn đã được đoàn đánh giá ghi nhận./.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Tin và ảnh: Phòng CTHSSV.